Opphavsrett

All tekst på denne bloggen er Siv Sletten sin eiendom. Dette iht Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), LOV-1961-05-12-2, samt Digital Millennium Copyright Act (DMCA) og EU Copyright Directive.

Det må gjerne vises til eller siteres tekst fra mine blogginnlegg dersom kildehenvisning til bloggen gjøres. Det er utover dette ikke lov å kopiere materiale på denne bloggen; hverken tekst eller bilder, uten ytterligere tillatelse. Vennligst bruk kontaktskjema under Kontakt dersom ytterligere tillatelse til bruk av blogginnlegg, tekst eller bilder ønskes.

Viktig! Denne bloggen skrives av privatpersonen Siv Sletten. Blogginnlegg er skrevet og publisert av meg. Meninger og uttalelser er således mine og kan ikke tillegges andre. Dersom jeg siterer tekst fra andre kilder i mine blogginnlegg vil dette alltid være kildemerket. Bilder er enten tatt selv, kjøpt eller hentet fra godkjente eller frie kilder samt kildemerket.

Copyright-826333_1280

Foto: Pixabay (free images)